Community art Lab sweden

Med stöd från Allmänna Arvsfonden

COMMUNITY ART LAB SWEDEN

Sveriges första digitala scen för ung community art

Community Art Lab Sweden (CALS) är ett konstnärligt, nationellt arvsfondsprojekt som brinner för att lyfta de lokala perspektiven. CALS utgår från kulturintresserade ungdomar från norr till söder som, tillsammans med professionella kulturutövare, skapar föreställningar, filmer och konstverk för en digital publik.

Besök CALS!

UNG SCEN NORR I NORR

Genom Community Art Lab Sweden vill Ung Scen Norr under tre år undersöka den digitala teknikens och plattformens möjligheter i communitysammanhang i samarbete med Musikteatern i Arjeplog och Northern Sustainable Futures i Arvidsjaur och unga scenkonstsutövare. Kan de digitala verktygen bidra till att knyta ihop by och stad omkring ett gemensamt intresse; scenkonsten, i ett fantastiskt och stort län som Norrbotten? Projektet kommer fler unga i Norrbotten till dels genom exempelvis lägerverksamhet, Crash-camps, där unga från länet inbjuds till att vistas i en kreativ miljö och om möjligt  skapa innehåll till den gemensamma plattformen under ledning av professionella scenkonstutövare inom teater, dans och musik.

LIVET BITCH! SCENKONST I ÖST

Livet Bitch! Scenkonst är en scenkonstverksamhet med community art-profil baserade i Södertälje. Livet Bitch! vill göra scenkonsten mer relevant och inkluderande för fler, genom ett starkt fokus på att lyfta och gestalta ungas röster, perspektiv och erfarenheter. Med nyskriven dramatik har vi under flera år verkat för att tjej- och kvinnoidentifierade berättelser ska ha en självklar plats i det sceniska rummet – och i det offentliga samtalet. Livet Bitch! Scenkonst samarbetar med professionella scenkonstnärer som delar den visionen. Vi arbetar på uppdrag av, eller i samverkan med andra, stora och små scenkonstverksamheter – lokalt och nationellt.

PRODUCENTBYRÅN I VÄST

Producentbyrån arbetar med fria grupper och utövare inom scenkonst så som koreografer, dansare, musiker, tonsättare, dramatiker och skådespelare. Vi arbetar även med festivaler inom både dans och musik samt med allt från lokala till internationella kulturorganisationer i större och mindre projekt samt med konferenser.

Producentbyrån grundades hösten 2008 eftersom vi såg en möjlighet och en styrka i att arbeta tillsammans. Att komplettera varandras kompetens, effektivisera vårt arbete samt skapa en gemensam bas där erfarenhet och kunskap kan samlas. Våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser som är avgränsade i tid, till längre samarbeten kring större projekt och löpande verksamhet.

COMMUNITY-
KULTURCENTRUM I SÖDER

CommunityKulturCentrums vision är att fler invånare ska få möjlighet att delta i konst- och kulturlivet, inte bara som publik eller målgrupp utan också som aktiva och medskapande. Utgångspunkten för CKC är att initiera projekt och stötta idéer som kan bidra till att fler får prova på och vara med i ett kulturprojekt. För att överbrygga klyftan mellan de som har tillgång till våra kulturscener och de som står vid sidan om, vill vi öppna kulturhusen, museerna och biblioteken för fler - och skapa fler rum och förutsättningar för möten mellan den professionella kulturen och den icke-professionella.

Kontakta oss

info@livetbitchscenkonst.se

Besöksadress

Hörsalen (Lunagallerian)
Storgatan 15
Södertälje

Postadress

Livet Bitch! Scenkonst
Västerkärv Fruängen 1
646 92 Gnesta